top of page

Bli kjent dag med Total gruppenTorsdag 30. Mai var det duket for bli-kjent dag med TotAl-Gruppen hos Sylinderakuttens verksted i Brumunddal. TotAl-gruppen er en uavhengig forening som arbeider med arena- og nettverksbygging for å styrke verdiskaping og innovasjon i vareproduserende bedrifter i Innlandet. De har nær 50 medlemsbedrifter med tilsammen ca 2.500 ansatte. Nettverket har siden etableringen i 1998 , skapt både samarbeid og merverdi innad blant medlemmene og bidratt til salg og posisjonering eksternt. 

 

Vi slo av en prat med daglig leder, Daniel Ribbing, for å høre hans tanker og forventninger rundt denne dagen. 


– Kan du fortelle litt om hva som foregår her i dag? 


I dag skal vi ha en Bli kjent-dag med TotalGruppen, som Sylinderakutten er en del av. Vi har invitert medlemsbedriftene hit til oss for å vise frem verkstedet, produktspekteret vårt og hva vi kan tilby av tjenester, sånn at alle medlemmene blir bedre kjent med oss. 

 Jeg synes TotalGruppen er et veldig viktig fora for Sylinderakutten. Det er viktig for oss som er et relativt lite selskap å få være en del noe større her på Innlandet. Det kan skape muligheter for å gå sammen med andre medlemsbedrifter og levere prosjekter sammen, bruke hverandre og spille på hverandre både når det gjelder kompetanse, produksjon og produkter.

 

TotalGruppen er også med å hjelper oss bedrifter med kurs og utdanning for de ansatte. De har blandt annet noe som kalles læringsverkstedet, på Raufoss-parken hvor vi kan melde opp våre ansatte til ulike kurs. Så jeg synes det er både viktig og bra for Sylinderakutten å få være en del av TotalGruppen. 


I tillegg kommer vårt morselskap TESS for å vise frem sin skreddersydde containermodul. Det faglige programmet vil bestå av en guidet omvisning inne i verkstedet og hva vi holder på med på Sylinderakutten. Deretter vil TESS holde en presentasjon for deres tjenester før vi avslutter dagen med et foredrag av Kari-Anne Haug og Emma Østerbø fra TotAl gruppen. 


Daniel sammen med en av TESS sin lager-containere

Rett utenfor verkstedsporten møtte vi Øystein Solberg og Lars Petter Hauge som var på plass for å vise frem TESS sine nye containerløsninger.  

Vi slo av en rask prat med Øystein og Lars. Øystein er direktør for tekniske tjenester og Lars er salgs- og markedssjef i TESS 


– Hva er det dere skal vise fram her i dag? 

Det vi har med her i dag er et material-lager i container-format for å demonstrere hvordan vi kan implementere et effektivt lagerhold av forbruksvarer inne på fabrikken. TESS tilbyr utleie av et bredt spekter av tekniske løsninger i container-format for å øke mobilitet, og sikre oppetid. Eksempler på tjenester som tilbys er slangeverksted, lager, vaskecontainer, oljeoppbevaring og HMS. 


Lars Petter Hauge og Øystein Solberg

– Kan du fortelle litt om TESS sin relasjon til TotalGruppen? 

Lars: Totalgruppen for TESS, representerer en stor gruppe med kunder som er viktige for oss. Med de aller største aktørene på Innlandet, så det er viktig for oss å være tett på alle medlemsbedriftene som er der. Så er det også spesielt hyggelig å være her hos Sylinderakutten, som er et teknisk datterselskap i hydraulikk-klusteret som Øystein Solberg representerer.  


– Hvem inngår i dette hydraulikk-clusteret? 

Øystein: Dette klusteret består av fire parter: det er Sylinderakutten, Smøreteknikk, Hydraulikkteknikk og Hydraspec i Kristiansand. Disse fire selskapene utfyller hverandre på både produkter og tjenester og i TESS-ånd så er dette med samarbeid og synergieffekt en måte vi ønsker å arbeide på. Så flere bekker små, blir en utfyllende gruppe, og det ser vi at våre kunder verdsetter det. I min rolle så kan jeg trekke på ressurser i fra alle servicehefter, og synes det er veldig gøy å være med på møtene med sluttkunder og kunne representere TESS med deres datterselskaper og alt hva det innebærer av produkter og tjenester. Kari-Anne Haug forteller om TotAl gruppens planer for det kommende halvåret

Vi ønsker å gi en stor takk til Kari-Anne Haug og Emma Østerbø fra TotAl gruppen for en morsom og lærerik dag med faglig tyngde her hos oss i Brumunddal. Vi kommer tilbake med liknende arrangementer i nær fremtid.

I mellomtiden kan du lese mere om TotAl gruppen og hvordan de kan hjelpe deg og din bedrift på total-gruppen.no 


Ønsker du mere detaljer rundt TESS sine utleie-containere går du inn her: https://www.tess.no/service-og-tjenester/utleie/ 

Comments


bottom of page