top of page

Sylinderakuttens personvernerklæring

Sylinderakutten er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som
beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva
slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de.

Personopplysninger vi samler inn og behandler:


• Grunnleggende informasjon: navn, fødselsdato
• Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer, epostadresse
• Konto og profilinformasjon: innstillinger, preferanser
• Betalingsinformasjon: transaksjonsinformasjon, betalingsmiddel
• Kundehistorikk: bestillings- og leveringsopplysninger
• Kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra nettside eller elektronisk
kommunikasjon vi sender ut.

Personopplysningene samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg eller de frembringes i
forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter.

Hvordan vi bruker personopplysningene

Levering av tjeneste/avtaleinngåelse


Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har
bestilt et produkt eller tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle
personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en
avtale med deg.


Administrasjon av kundeforhold


Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for
eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting som gjelder ditt kundeforhold.
Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at
behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.


Overholde rettslige forpliktelser


I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige
forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å
regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å
behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å
oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester


Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette
arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel
kundeaktivitet, kundehistorikk og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle
personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.


Tilpasset brukeropplevelse


Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi
personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette
formålet er vår berettigede interesse.


Salg og markedsføring


Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og
tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å
behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har
mulighet for å reservere deg fra deler av denne behandlingen ved å, reservere deg fra å
motta epost fra oss. I tillegg til dette kan vi også be deg om samtykke til å bruke dine
personopplysninger til såkalt profilering, hvor vi utleder interesser og behov på bakgrunn av
dine personopplysninger. Hensikten med profilering vil være at markedsføringen vår blir mer
relevant.


Systemovervåkning, feilretting mm.


Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse sprossene innebærer
lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle
personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.
Sikkerhet, avdekking av svindel og kriminelle handlinger
Vi behandler personopplysninger i vårt arbeid med å beskytte våre brukere og oss selv mot
svindelaktivitet, misbruk og kriminelle handlinger. Det rettslige grunnlaget for å behandle
personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Dine rettigheter


• Rett til innsyn i egne opplysninger
• Rett til korrigering av personopplysninger
• Retten til sletting av personopplysninger
• Begrensning av behandling av personopplysninger
• Protestere mot en behandling av personopplysninger
• Dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger


Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven.
Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss.
Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Sylinderakutten-logo.png
bottom of page