top of page

Sylinderakuttens miljøpolicy

Sylinderakutten skal jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og miljø. Vi skal sørge for et trygt og godt arbeidsmiljø for alle ansatte. Sylinderakutten skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen. 
 
Dette skal vi gjøre ved å:

  • Kildesortere avfall.

  • Oppfordre til gjenbruk av materialer.

  • Minske papirbruk. 

  • Fokus på mindre oljesøl og bruk av mindre skadelige kjemikalier der det lar seg gjøre.

  • Redusere all intern reiseaktivitet til et minimum, flere digitale møter.

  • Arbeide systematisk med HMS.

  • Ved innkjøp skal det velges energibesparende produkter og lyskilder skal bruke led belysning

  • Gode rutiner for slukking  av lys og stans av maskiner som ikke er i bruk

Skjermbilde 2023-01-31 kl. 22.34.31.png
rIqqdlaSSVKBoWxy186W_Miljofyrtarn_norsk_logo_hoyopplost.png
Sylinderakutten-logo.png
bottom of page