top of page

Sylinderakuttens HMS- og kvalitets policy

Sylinderakutten skal være den foretrukne leverandør innen service og reparasjon for entreprenører, landbruk, industri, skip og offentlige selskap. Vi skal levere nye hydrauliske sylindre, pakningsskift, nye stempelstenger og produksjon av deler til sylindre.

Sylinderakutten skal levere kvalitet gjennom alle ledd. Fra kundemottak til tilbudsberegning, ordreplanlegging, bestilling, produksjon og leveranse. Produkt, vare eller tjeneste skal leveres som avtalt og forventet, til avtalt tid og pris. Vi skal ha et kvalitetssystem som til
enhver tid sikrer riktig kvalitet på våre produkter og tjenester.

Sylinderakutten er opptatt av å ta vare på helse, miljø og sikkerhet. Vi skal jobbe aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og miljø. Alle ansatte i Sylinderakutten skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Sylinderakutten ønsker å sikre gode etiske holdninger og handlinger, vi har derfor utarbeidet og vedtatt etiske retningslinjer.  Vi følger myndighetspålagte krav og jobber med miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen. Vårt arbeid innen helse, miljø og sikkerhet er også koblet til FNs bærekraftsmål.

Sylinderakutten skal være en trygg og lønnsom bedrift som setter kunden i fokus. For å oppnå dette skal vi sette søkelys på:

  • Sikkerhet.

  • Kvalitet.

  • Kundetilfredshet.

  • HMS.

  • Samfunnsansvar

  • Lønnsomhet

Skjermbilde 2023-01-31 kl. 22.34.31.png
rIqqdlaSSVKBoWxy186W_Miljofyrtarn_norsk_logo_hoyopplost.png
Sylinderakutten-logo.png
bottom of page